ÄOS:n julkaisut

ÄIDINKIELEN OPETUSTIETEEN SEURA ry:n 

T  U T  K  I  M U  K  S  I  A

1 Katri Sarmavuori: Prosessikirjoittamiskokeilu Turun                                      normaalikoulussa.  1988. Hinta 10 euroa. Loppuunmyyty.

2 Katri Sarmavuori: Miten äidinkielen opettajat käyttävät                                    prosessikirjoittamista? 1988. Hinta 7 euroa.

3 Katri Sarmavuori: Äidinkielen opetuksen tavoitteiden  
saavuttaminen lukiossa. 1989. Hinta 10 euroa.

4 Helena Ruuska (toim.): Kokemuksia ja tutkimuksia pro-                                   sessikirjoittamisesta. 1990. Hinta 8 euroa.

5 Katri Sarmavuori: Nuorten kotiseututuntemus ja kotiseu-                                                        tuidentiteetti. 1991.  Loppuunmyyty.

 6 Äidinkielen opetuksen tutkimusten bibliografia 1986-90.                                           Toimittanut Katri Sarmavuori. 1991. Hinta 10 euroa.

 7 Auli Koponen, Sirkka-Liisa Rauramo & Katri Sarmavuori                                                (toim.): Oman itsensä sankari. Timo Saarniemen juhlakirja                                      merkkipäiväksi 27.7.1992. Loppuunmyyty.

8 Katri Sarmavuori: Äidinkielen opetustieteen perusteet.                                                      1993.  Hinta 20 euroa.

9 Eeva-Liisa Lehtinen: Nuoret kaunokirjallisuuden arvotta-                                                        jina. 1994. Hinta 10 euroa.

10 Sirkka-Liisa Rauramo (toim.): Vaiettu villiruusu -  kun                                                    uudistus juuttuu hallintoon. Katri Sarmavuoren juhlakirja                                             merkkipäiväksi 31.7.1995. Hinta 10 euroa.

11 Katri Sarmavuori: Mikael oppi lukemaan kotona -  lap-                                                   sen  lukuprosessi kolmen vuoden iästä kuuden vuoden                                                           ikään  Domanin menetelmää käyttäen. 1995.  Loppuun-                                                       myyty.

12 Riikka Riihimäki: Tekstistä esitykseen. Prinsessa Ruusu-                                                       nen  draamaprosessina. 1995. Hinta 12 euroa.

13 Äidinkielen opetuksen tutkimusten bibliografia 1991-95.                                         Toimittanut Katri Sarmavuori. 1996. Hinta 10 euroa.

14 Mari-Annika Hakala: Muumi, ELANA ja VILKKA.  1996.                                                     Hinta 10 euroa.

15 Tiina Riutta: Muumien mukana prosessilukemiseen.                                                         1996.  Hinta 10 euroa.

16 Kreeta Rantanen: Osku ja VILKKA. 1996. Hinta 10 euroa.

17 Sirkku Ikonen ja Leena Jalava: Taikurin hattu ja Kymppi-                                              strategia. 1996. Hinta 10 euroa. Loppuunmyyty.

18 Auli Koponen: Tekstejä tutkimassa ja tulkitsemassa.                                                          1999. Hinta 45 euroa.

19 Katri Sarmavuori: Äidinkielen oppikirjojen aallokossa. 2000.                                               Hinta 17 euroa.

20 Katri Sarmavuori: Äidinkielen opettajien koulutuslabyrintti. 2002.                                      Hinta 20 euroa.

 http://fi.playmillion.com/pelit/blackjack/

Kaunokirjallisia julkaisuja

KERRAN TULEE KEVÄT  runoja äidinkielen  opetuksen puolesta ja hyväksi. Toim. Katri Sarmavuori. 1997.  10 euroa

 

Timo Saarniemi: Eurooppalainen matkapäiväkirja. Timo Saarniemen 60-vuotisjuhlakirja matkoilta Euroopassa 1969-2001. 2002. Hinta 10 euroa.

 

Uusi sarja

Katri Sarmavuori: Alkuaskelet äidinkieleen ja kirjallisuuteen. ÄOS:n julkaisuja 2003. Loppuunmyyty. Verkkojulkaisu: www.edu.utu.fi/laitokset/tokl/opiskelu/luokanopettajaopinnot/aidink_julkaisut.html

 Alkuaskelet äidinkieleen ja kirjallisuuteen (pdf)

Henri Aitakari:

PERUSKOULUN ÄIDINKIELEN OPPIKIRJAN NELJÄ VUOSIKYMMENTÄ. Neljännen luokan suomenkielisten oppikirjojen tehtävätyypit ja -luokat sekä tehtävien vaativuus viestinnän tason perusteella. Äidinkielen Opetustieteen Seuran julkaisuja 2011

Olemassa paperijulkaisuna ja kohdassa "Verkkojulkaisut"