ÄOS:n julkaisut

ÄIDINKIELEN OPETUSTIETEEN SEURA ry:n 

T  U T  K  I  M U  K  S  I  A

1 Katri Sarmavuori: Prosessikirjoittamiskokeilu Turun                                      normaalikoulussa.  1988. Hinta 10 euroa. Loppuunmyyty.

2 Katri Sarmavuori: Miten äidinkielen opettajat käyttävät                                    prosessikirjoittamista? 1988. Hinta 7 euroa.

3 Katri Sarmavuori: Äidinkielen opetuksen tavoitteiden  
saavuttaminen lukiossa. 1989. Hinta 10 euroa.

4 Helena Ruuska (toim.): Kokemuksia ja tutkimuksia pro-                                   sessikirjoittamisesta. 1990. Hinta 8 euroa.

5 Katri Sarmavuori: Nuorten kotiseututuntemus ja kotiseu-                                                        tuidentiteetti. 1991.  Loppuunmyyty.

 6 Äidinkielen opetuksen tutkimusten bibliografia 1986-90.                                           Toimittanut Katri Sarmavuori. 1991. Hinta 10 euroa.

 7 Auli Koponen, Sirkka-Liisa Rauramo & Katri Sarmavuori                                                (toim.): Oman itsensä sankari. Timo Saarniemen juhlakirja                                      merkkipäiväksi 27.7.1992. Loppuunmyyty.

8 Katri Sarmavuori: Äidinkielen opetustieteen perusteet.                                                      1993.  Hinta 20 euroa.

9 Eeva-Liisa Lehtinen: Nuoret kaunokirjallisuuden arvotta-                                                        jina. 1994. Hinta 10 euroa.

10 Sirkka-Liisa Rauramo (toim.): Vaiettu villiruusu -  kun                                                    uudistus juuttuu hallintoon. Katri Sarmavuoren juhlakirja                                             merkkipäiväksi 31.7.1995. Hinta 10 euroa.

11 Katri Sarmavuori: Mikael oppi lukemaan kotona -  lap-                                                   sen  lukuprosessi kolmen vuoden iästä kuuden vuoden                                                           ikään  Domanin menetelmää käyttäen. 1995.  Loppuun-                                                       myyty.

12 Riikka Riihimäki: Tekstistä esitykseen. Prinsessa Ruusu-                                                       nen  draamaprosessina. 1995. Hinta 12 euroa.

13 Äidinkielen opetuksen tutkimusten bibliografia 1991-95.                                         Toimittanut Katri Sarmavuori. 1996. Hinta 10 euroa.

14 Mari-Annika Hakala: Muumi, ELANA ja VILKKA.  1996.                                                     Hinta 10 euroa.

15 Tiina Riutta: Muumien mukana prosessilukemiseen.                                                         1996.  Hinta 10 euroa.

16 Kreeta Rantanen: Osku ja VILKKA. 1996. Hinta 10 euroa.

17 Sirkku Ikonen ja Leena Jalava: Taikurin hattu ja Kymppi-                                              strategia. 1996. Hinta 10 euroa. Loppuunmyyty.

18 Auli Koponen: Tekstejä tutkimassa ja tulkitsemassa.                                                          1999. Hinta 45 euroa.

19 Katri Sarmavuori: Äidinkielen oppikirjojen aallokossa. 2000.                                               Hinta 17 euroa.

20 Katri Sarmavuori: Äidinkielen opettajien koulutuslabyrintti. 2002.                                      Hinta 20 euroa.

 http://fi.playmillion.com/pelit/blackjack/

Kaunokirjallisia julkaisuja

KERRAN TULEE KEVÄT  runoja äidinkielen  opetuksen puolesta ja hyväksi. Toim. Katri Sarmavuori. 1997.  10 euroa

Timo Saarniemi: Eurooppalainen matkapäiväkirja. Timo Saarniemen 60-vuotisjuhlakirja matkoilta Euroopassa 1969-2001. 2002. Hinta 10 euroa.

 

Uusi sarja

Katri Sarmavuori: Alkuaskelet äidinkieleen ja kirjallisuuteen. ÄOS:n julkaisuja 2003. Loppuunmyyty. Verkkojulkaisu: www.edu.utu.fi/laitokset/tokl/opiskelu/luokanopettajaopinnot/aidink_julkaisut.html

 Alkuaskelet äidinkieleen ja kirjallisuuteen (pdf)

Henri Aitakari:

PERUSKOULUN ÄIDINKIELEN OPPIKIRJAN NELJÄ VUOSIKYMMENTÄ. Neljännen luokan suomenkielisten oppikirjojen tehtävätyypit ja -luokat sekä tehtävien vaativuus viestinnän tason perusteella. Äidinkielen Opetustieteen Seuran julkaisuja 2011

Olemassa paperijulkaisuna ja kohdassa "Verkkojulkaisut"

Prof. Inkeri Vikaisen satavuotisjuhlakirja 2014 (verkkojulkaisuna tällä sivustolla)

Katri Karasma juhlalehti Aikakauskirja Äidinkielen opetustiede 44/2015 (verkkojulkaisuna tällä sivustolla)