Miku_lukee.jpgKokosanamenetelmä

Glenn Domanin kokosanamenetelmä

 

Aivojen kehityksen tutkija Glenn Doman alkoi opettaa pieniä lapsia lukemaan 1961 ja julkaisi kirjan menetelmästään 1964. Se suomennettiin 1991 Miten opetan pienen lapseni lukemaan. Se on suunnattu lasten vanhemmille. Siinä Doman sanoo, että ”mitä nuorempana lapsi oppii lukemaan, sitä helpompaa se hänelle on ja sitä paremmin hän lukee” (mts. 27).

Lapselle opetetaan korteille kirjoitettuja sanoja. Kortti on leveydeltään 20 cm ja korkeudeltaan 15 cm. Siihen on kirjoitettu punaisella huopakynällä sana (kirjainten koko 12 x 10 cm). Menetelmässä on seitsemän vaihetta:

Kannattaa aloittaa kolmivuotiaan kanssa. 

Ensimmäiseksi sanaksi kannattaa ottaa lapsen nimi, sen jälkeen äiti.

 1. vaihe. Viisitoista lähiympäristön sanaa. Lapselle näytetään sanakorttia ja sanotaan: ”Tässä lukee äiti.” Hänelle näytetään korttia yhden sekunnin ajan. Hänelle nostetaan näkyville seuraava sana: ”Tässä lukee isä.” Hänelle näytetään kolme muuta korttia samoin kuin edellä. Niissä lukee lapsen nimi ja perheen jäseniä. Näyttö toistetaan samana päivänä kolme kertaa. Lasta ei pyydetä toistamaan sanoja. Hänelle vain näytetään ne. Viidennen sanan jälkeen lasta halataan ja suukotellaan. Hänelle näytetään hellyyttä ja kiintymystä. Toisena päivänä samat sanat näytetään jälleen kolme kertaa päivässä.

Siihen lisätään seuraavat viisi uutta sanaa. Ne näytetään myös kolme kertaa päivässä. Jokaisen opetushetken jälkeen lasta kehutaan ja halataan. Osaamista ei testata. Vasta kun lukuhetket ovat toistuneet useita kertoja päivässä, seitsemäntenä päivänä lapsi saa tilaisuuden näyttää oppimistaan. Hänelle näytetään lappu ja kysytään: ”Mitä tässä lukee?” Kun hän on sanonut sen, häntä kehutaan kovasti. Kirjaimiin ei tässä vaiheessa kiinnitetä huomiota.

2. vaihe. 20 minä-sanaa, ruumiinosien nimityksiä.

3. vaihe. Koti-sanoja, perheen yhteisiä esineitä, lapsen omia tavaroita ja tekemistä kuvaavia verbejä: istuu, juoksee, hyppää, lukee ym.

4. vaihe. Lauseenrakennus. Opetellaan sanoja, jotka voidaan siirtää kirjaan kokonaisiksi lauseiksi ja kertomukseksi. Sanat kirjoitetaan mustalla huopakynällä kortille, jonka korkeus on 7 cm. Sanojen korkeus on 5 cm.

5. vaihe. Lause- ja virkekortit.

6. vaihe. ”Oikean” kirjan lukeminen.

7. vaihe. Aakkoset.

Doman pitää parhaana aloitusikänä yhtä vuotta. Iän mukana — kahden ikävuoden jälkeen — lukemaan oppiminen tulee vuosi vuodelta yhä vaikeammaksi. Nelivuotiaalle se on helpompaa kuin viisivuotiaalle. (Doman 1991.)

Lapsenkielen tutkimuksen professori Ranghild Söderbergh (1971) seurasi tyttärensä lukemaan oppimista Domanin menetelmällä. Minä tein vastaavan tutkimuksen poikani lukemaan oppimisesta (Sarmavuori 1995, 1998).

Kirjallisuutta

Doman, Glen. 1991. Miten opetan pienen lapseni lukemaan. Lempeä vallankumous. Juva: WSOY.

Karasma, Katri. 2017. Katariinan kamarissa - myrskyävällä merellä. Prometheus-kustannus Oy, SIVU 117.

Sarmavuori, Katri. 1995. Mikael oppi lukemaan kotona — lapsen lukuprosessi kolmen vuoden iästä kuuden vuoden ikään Domanin menetelmää käyttäen. Äidinkielen Opetustieteen Seuran Tutkimuksia 11.

Sarmavuori, Katri.  1998. Tie kiinnostukseen. Lukemisen ja kirjallisuuden opetuksen aktivointimenetelmät. Helsinki: BTJ Kirjastopalvelu Oy.

Sarmavuori, Katri. 2011. Opi ja ohjaa lukemista. Helsinki: Avain.

Söderbergh, Ranghild. 1971. Reading in early childhood. A linguistic study of a Swedish preschool child’s gradual acquisition of reading ability. Acta Universitatis Stockholmiensis. Stockholm Studies in Linguistics 1. Stockholm: Almquist & Wiksell.