Vuosikokous

Äidinkielen Opetustieteen Seura ry:n vuosikokous oli 30.5.2012.

Hallituksen jäseniksi valittiin Katri Sarmavuori (pj),  Juli Aerila (varapj.), Auli Koponen (siht.),  Jaana Arvonen (jäsen) ja Sirkka-Liisa Rauramo (jäsen).

Verkkojulkaisu Aikakauskirja Äidinkielen opetustiede 41/2012 (pdf) 

Verkkojulkaisu Aikakauskirja Äidinkielen opetustiede 40/2011 (pdf)

 

Aikakauskirja Äidinkielen opetustiede 39/2010

Toiminnallinen kielioppi

Kirjallisuutta

Kannanotto

Verkkojulkaisu Aikakauskirja Äidinkielen opetustiede 39/2010 

 

Verkkojulkaisu, Aikakauskirja Äidinkielen opetustiede 38/2009