prosem3.jpgOpinnäytetöitä

Turun opettajankoulutuslaitos

Kuvia vuodelta 2011

Aineenopettajien proseminaaritöistä Peda a3  (Ainekohtainen seminaari) on luettelo vuosilta 1998—2008 Äidinkielen opetustieteen proseminaarityöt

Suomi toisena tai vieraana kielenä -opetustiede (Suomi 2)

Ohjeita proseminaarityön tekijöille (Prosemohjeet.pdf) 

Arviointikriteerit  Hyvän tutkielman tunnusmerkit

Proseminaarityöt 2009 (Turun yliopisto) 

Proseminaarityöt 2010 (Turun yliopisto)

Proseminaarityöt 2011 (Turun yliopisto)

Proseminaarityöt 2012 (TY)

Proseminaarityöt 2013 (TY)

prosem2.jpgprosem1.jpg